Người dùng 74363 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74359 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74358 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74356 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74355 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74354 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 74353 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74352 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74350 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74348 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74347 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74346 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74345 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74344 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #973 - Shop Liên Quân
mua acc973

250.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 32

Vàng: 5300

Bảng ngọc: 3

Vàng I

Acc #974 - Shop Liên Quân
mua acc974

250.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 36

Vàng: 9800

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

Acc #963 - Shop Liên Quân
mua acc963

250.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 36

Vàng: 3700

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim III

Acc #972 - Shop Liên Quân
mua acc972

250.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 30

Vàng: 15000

Bảng ngọc: 3

Kim Cương III

Acc #983 - Shop Liên Quân
mua acc983

250.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 41

Vàng: 200

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

Acc #984 - Shop Liên Quân
mua acc984

250.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 47

Vàng: 200

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

Acc #881 - Shop Liên Quân
mua acc881

225.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 54

Vàng: 1300

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim V

Acc #862 - Shop Liên Quân
mua acc862

225.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 27

Vàng: 14000

Bảng ngọc: 4

Bạch Kim II

Acc #860 - Shop Liên Quân
mua acc860

225.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 39

Vàng: 600

Bảng ngọc: 4

Bạch Kim IV

Acc #859 - Shop Liên Quân
mua acc859

225.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 6000

Bảng ngọc: 4

Vàng II

Acc #597 - Shop Liên Quân
mua acc597

200.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 22

Vàng: 400

Bảng ngọc: 2

Bạc II

Acc #688 - Shop Liên Quân
mua acc688

200.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 39

Vàng: 0

Bảng ngọc: 0

Bạc III

Acc #879 - Shop Liên Quân
mua acc879

200.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 23

Vàng: 6000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim V

Acc #877 - Shop Liên Quân
mua acc877

200.000đ

Tướng: 39

Trang phục: 30

Vàng: 90000

Bảng ngọc: 2

Vàng II

Acc #869 - Shop Liên Quân
mua acc869

175.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 43

Vàng: 2000

Bảng ngọc: 2

Vàng IV

Acc #600 - Shop Liên Quân
mua acc600

150.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 20

Vàng: 2000

Bảng ngọc: 3

Vàng I

Nạp thẻ tại đây