Người dùng 253659 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 253659 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252965 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252813 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251926 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1100 - Acc Vip 1
mua acc1100

170.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 39

Vàng: 5253

Điểm ngọc: 90

Vàng III

Acc #1136 - Acc Vip 1
mua acc1136

170.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 35

Vàng: 9

Điểm ngọc: 78

Kim Cương III

Acc #1147 - Acc Vip 1
mua acc1147

170.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 34

Vàng: 12145

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1095 - Acc Vip 1
mua acc1095

165.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 41

Vàng: 28000

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1101 - Acc Vip 1
mua acc1101

165.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 37

Vàng: 794

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1093 - Acc Vip 1
mua acc1093

160.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 45

Vàng: 10000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1083 - Acc Vip 1
mua acc1083

150.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 48

Vàng: 823

Điểm ngọc: 67

Vàng II

Acc #1099 - Acc Vip 1
mua acc1099

150.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 26

Vàng: 6096

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1102 - Acc Vip 1
mua acc1102

150.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 38

Vàng: 1417

Điểm ngọc: 75

Kim Cương II

Acc #1103 - Acc Vip 1
mua acc1103

150.000đ

Tướng: 58

Trang phục: 38

Vàng: 646

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1124 - Acc Vip 1
mua acc1124

150.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 35

Vàng: 19378

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1142 - Acc Vip 1
mua acc1142

150.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 55

Vàng: 8003

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1143 - Acc Vip 1
mua acc1143

150.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 44

Vàng: 1550

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1153 - Acc Vip 1
mua acc1153

150.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 30

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1217 - Shop Liên Quân
mua acc1217

150.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 53

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Bạc III

-50%
Acc #1267 - Acc Vip
mua acc1267

300.000đ 150.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 31

Vàng: 13600

Điểm ngọc: 90

Chưa xác định

Nạp thẻ tại đây