Người dùng 74368 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74367 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74366 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74365 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74364 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74363 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74359 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74358 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74356 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74355 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74354 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 74353 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74352 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74350 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #977 - Shop Liên Quân
mua acc977

350.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 57

Vàng: 151000

Bảng ngọc: 3

Cao Thủ

Acc #843 - Shop Liên Quân
mua acc843

325.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 27

Vàng: 0

Bảng ngọc: 6

Kim Cương V

Acc #976 - Shop Liên Quân
mua acc976

325.000đ

Tướng: 63

Trang phục: 61

Vàng: 1500

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

Acc #978 - Shop Liên Quân
mua acc978

325.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 34

Vàng: 8700

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim IV

Acc #980 - Shop Liên Quân
mua acc980

325.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 39

Vàng: 5580

Bảng ngọc: 3

Vàng II

Acc #849 - Shop Liên Quân
mua acc849

300.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 32

Vàng: 1000

Bảng ngọc: 4

Vàng II

Acc #846 - Shop Liên Quân
mua acc846

300.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 35

Vàng: 2000

Bảng ngọc: 6

Vàng II

Acc #845 - Shop Liên Quân
mua acc845

300.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 36

Vàng: 3700

Bảng ngọc: 6

Vàng IV

Acc #841 - Shop Liên Quân
mua acc841

300.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 30

Vàng: 15000

Bảng ngọc: 6

Kim Cương III

Acc #975 - Shop Liên Quân
mua acc975

300.000đ

Tướng: 58

Trang phục: 38

Vàng: 600

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

Acc #854 - Shop Liên Quân
mua acc854

275.000đ

Tướng: 39

Trang phục: 26

Vàng: 20000

Bảng ngọc: 4

Cao Thủ

Acc #858 - Shop Liên Quân
mua acc858

250.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 58

Vàng: 600

Bảng ngọc: 4

Bạch Kim IV

Acc #857 - Shop Liên Quân
mua acc857

250.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 44

Vàng: 900

Bảng ngọc: 4

Kim Cương III

Acc #856 - Shop Liên Quân
mua acc856

250.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 42

Vàng: 3000

Bảng ngọc: 4

Bạc I

Acc #855 - Shop Liên Quân
mua acc855

250.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 39

Vàng: 5000

Bảng ngọc: 4

Vàng III

Acc #851 - Shop Liên Quân
mua acc851

250.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 36

Vàng: 16000

Bảng ngọc: 4

Kim Cương V

Nạp thẻ tại đây