Người dùng 253659 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 253659 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252965 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252813 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251926 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1137 - Acc Vip 1
mua acc1137

200.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 53

Vàng: 1216

Điểm ngọc: 56

Vàng III

Acc #1141 - Acc Vip 1
mua acc1141

200.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 59

Vàng: 855

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

Acc #1151 - Acc Vip 1
mua acc1151

200.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 50

Vàng: 16499

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1152 - Acc Vip 1
mua acc1152

200.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 50

Vàng: 15093

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1156 - Acc Vip 1
mua acc1156

200.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 29

Vàng: 1251

Điểm ngọc: 84

Vàng I

Acc #1168 - Acc Vip 1
mua acc1168

200.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 51

Vàng: 1079

Điểm ngọc: 90

Vàng III

-50%
Acc #1200 - Acc Thanh Lý
mua acc1200

400.000đ 200.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 55

Vàng: 18600

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1086 - Acc Vip 1
mua acc1086

195.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 49

Vàng: 11923

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1098 - Acc Vip 1
mua acc1098

190.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 46

Vàng: 16700

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1146 - Acc Vip 1
mua acc1146

190.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 44

Vàng: 688

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

Acc #1130 - Acc Vip 1
mua acc1130

185.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 41

Vàng: 3139

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

Acc #1092 - Acc Vip 1
mua acc1092

180.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 35

Vàng: 15653

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1123 - Acc Vip 1
mua acc1123

180.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 43

Vàng: 17535

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1164 - Acc Vip 1
mua acc1164

180.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 46

Vàng: 3067

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1094 - Acc Vip 1
mua acc1094

175.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 46

Vàng: 408

Điểm ngọc: 65

Bạc II

Acc #1052 - Acc Vip 1
mua acc1052

170.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 46

Vàng: 408

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Nạp thẻ tại đây