Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 210,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 80,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95550 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 95564 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1140 - Acc Vip 1
mua acc1140

240.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 50

Vàng: 7912

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim IV

Acc #1174 - Acc Vip 1
mua acc1174

240.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 51

Vàng: 12566

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1097 - Acc Vip 1
mua acc1097

230.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 56

Vàng: 10000

Điểm ngọc: 27

Bạc III

Acc #1109 - Acc Vip 1
mua acc1109

230.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 56

Vàng: 9221

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1111 - Acc Vip 1
mua acc1111

230.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 59

Vàng: 15000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1118 - Acc Vip 1
mua acc1118

230.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 61

Vàng: 6900

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1121 - Acc Vip 1
mua acc1121

230.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 58

Vàng: 7633

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #1149 - Acc Vip 2
mua acc1149

230.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 64

Vàng: 820

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1163 - Acc Vip 1
mua acc1163

230.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 49

Vàng: 12679

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1096 - Acc Vip 1
mua acc1096

215.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 55

Vàng: 18600

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1122 - Acc Vip 1
mua acc1122

210.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 57

Vàng: 73775

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1129 - Acc Vip 1
mua acc1129

210.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 54

Vàng: 495

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1150 - Acc Vip 1
mua acc1150

210.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 55

Vàng: 2405

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1165 - Acc Vip 1
mua acc1165

210.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 51

Vàng: 236

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1108 - Acc Vip 1
mua acc1108

200.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 59

Vàng: 4965

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1113 - Acc Vip 1
mua acc1113

200.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 53

Vàng: 18000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

Nạp thẻ tại đây