Người dùng 253659 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 253659 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252965 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252970 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 252813 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251962 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251926 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 251243 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1097 - Acc Vip 1
mua acc1097

230.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 56

Vàng: 10000

Điểm ngọc: 27

Bạc III

Acc #1109 - Acc Vip 1
mua acc1109

230.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 56

Vàng: 9221

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1111 - Acc Vip 1
mua acc1111

230.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 59

Vàng: 15000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1118 - Acc Vip 1
mua acc1118

230.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 61

Vàng: 6900

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1121 - Acc Vip 1
mua acc1121

230.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 58

Vàng: 7633

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #1149 - Acc Vip 2
mua acc1149

230.000đ

Tướng: 54

Trang phục: 64

Vàng: 820

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1163 - Acc Vip 1
mua acc1163

230.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 49

Vàng: 12679

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1096 - Acc Vip 1
mua acc1096

215.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 55

Vàng: 18600

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1122 - Acc Vip 1
mua acc1122

210.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 57

Vàng: 73775

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1129 - Acc Vip 1
mua acc1129

210.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 54

Vàng: 495

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1150 - Acc Vip 1
mua acc1150

210.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 55

Vàng: 2405

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1165 - Acc Vip 1
mua acc1165

210.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 51

Vàng: 236

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1214 - Shop Liên Quân
mua acc1214

210.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 53

Vàng: 1900

Điểm ngọc: 41

Bạch Kim V

Acc #1108 - Acc Vip 1
mua acc1108

200.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 59

Vàng: 4965

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1113 - Acc Vip 1
mua acc1113

200.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 53

Vàng: 18000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

Acc #1131 - Acc Vip 1
mua acc1131

200.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 56

Vàng: 17794

Điểm ngọc: 81

Vàng I

Nạp thẻ tại đây