Người dùng 74367 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74366 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74365 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74364 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74363 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74359 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74358 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74356 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74355 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74354 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 74353 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74352 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74350 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74348 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #837 - Shop Liên Quân
mua acc837

500.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 47

Vàng: 27000

Bảng ngọc: 6

Bạch Kim III

Acc #987 - Shop Liên Quân
mua acc987

500.000đ

Tướng: 44

Trang phục: 40

Vàng: 20000

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim II

Acc #852 - Shop Liên Quân
mua acc852

475.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 56

Vàng: 17000

Bảng ngọc: 4

Vàng I

Acc #853 - Shop Liên Quân
mua acc853

450.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 41

Vàng: 3000

Bảng ngọc: 4

Kim Cương I

Acc #850 - Shop Liên Quân
mua acc850

450.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 29

Vàng:

Bảng ngọc: 4

Vàng I

Acc #847 - Shop Liên Quân
mua acc847

450.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 34

Vàng: 8700

Bảng ngọc: 4

Bạch Kim IV

Acc #982 - Shop Liên Quân
mua acc982

450.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 54

Vàng: 400

Bảng ngọc: 3

Vàng I

Acc #839 - Shop Liên Quân
mua acc839

425.000đ

Tướng: 45

Trang phục: 31

Vàng: 2000

Bảng ngọc: 6

Vàng III

Acc #593 - Shop Liên Quân
mua acc593

400.000đ

Tướng: 44

Trang phục: 27

Vàng: 600

Bảng ngọc: 0

Bạc I

Acc #842 - Shop Liên Quân
mua acc842

400.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 39

Vàng: 5000

Bảng ngọc: 6

Vàng II

Acc #840 - Shop Liên Quân
mua acc840

400.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 36

Vàng: 0

Bảng ngọc: 6

Bạch Kim V

Acc #989 - Shop Liên Quân
mua acc989

400.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 39

Vàng: 5800

Bảng ngọc: 3

Vàng II

Acc #844 - Shop Liên Quân
mua acc844

375.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 39

Vàng: 1500

Bảng ngọc: 6

Kim Cương V

Acc #594 - Shop Liên Quân
mua acc594

350.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 31

Vàng: 700

Bảng ngọc: 3

Đồng I

Acc #595 - Shop Liên Quân
mua acc595

350.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 31

Vàng: 14000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim IV

Acc #686 - Shop Liên Quân
mua acc686

350.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 23

Vàng: 1000

Bảng ngọc: 3

Vàng I

Nạp thẻ tại đây