Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 210,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 80,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95550 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 95564 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1107 - Acc Vip 2
mua acc1107

310.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 71

Vàng: 12000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1114 - Acc Vip 2
mua acc1114

310.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 69

Vàng: 4500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1104 - Acc Vip 2
mua acc1104

300.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 66

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1105 - Acc Vip 2
mua acc1105

300.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 61

Vàng: 15300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1170 - Acc Vip 2
mua acc1170

300.000đ

Tướng: 63

Trang phục: 61

Vàng: 1505

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1172 - Acc Vip 2
mua acc1172

300.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 60

Vàng: 10116

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1234 - Shop Liên Quân
mua acc1234

300.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 61

Vàng: 1400

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1139 - Acc Vip 2
mua acc1139

280.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 61

Vàng: 1402

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1171 - Acc Vip 2
mua acc1171

270.000đ

Tướng: 61

Trang phục: 57

Vàng: 151000

Điểm ngọc: 0

Cao Thủ

Acc #1112 - Acc Vip 1
mua acc1112

260.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 56

Vàng: 1396

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1115 - Acc Vip 1
mua acc1115

260.000đ

Tướng: 64

Trang phục: 54

Vàng: 3677

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1116 - Acc Vip 2
mua acc1116

250.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 53

Vàng: 18372

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1117 - Acc Vip 2
mua acc1117

250.000đ

Tướng: 64

Trang phục: 52

Vàng: 3396

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

Acc #1175 - Acc Vip 1
mua acc1175

250.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 68

Vàng: 2864

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

Acc #1180 - Acc Vip 2
mua acc1180

250.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 67

Vàng: 11829

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1110 - Acc Vip 2
mua acc1110

240.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 66

Vàng: 12685

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Nạp thẻ tại đây