Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 210,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 80,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95550 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 95564 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1178 - Acc Đại Gia
mua acc1178

650.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 97

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-10%
Acc #1158 - Acc Đại Gia
mua acc1158

600.000đ 540.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 87

Vàng: 917

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

-10%
Acc #1154 - Acc Đại Gia
mua acc1154

500.000đ 450.000đ

Tướng: 68

Trang phục: 81

Vàng: 517

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1155 - Acc Vip 2
mua acc1155

450.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 82

Vàng: 12502

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1133 - Acc Đại Gia
mua acc1133

400.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 76

Vàng: 2300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1179 - Acc Vip 2
mua acc1179

400.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 59

Vàng: 13375

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1173 - Acc Vip 2
mua acc1173

360.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 74

Vàng: 1817

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1119 - Acc Vip 2
mua acc1119

350.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 70

Vàng: 115

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1127 - Acc Vip 2
mua acc1127

350.000đ

Tướng: 65

Trang phục: 67

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1134 - Acc Vip 2
mua acc1134

350.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 79

Vàng: 13677

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1135 - Acc Vip 2
mua acc1135

350.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 67

Vàng: 1121

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

Acc #1169 - Acc Vip 2
mua acc1169

350.000đ

Tướng: 68

Trang phục: 66

Vàng: 1600

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1176 - Acc Vip 2
mua acc1176

350.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 72

Vàng: 5653

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1177 - Acc Vip 2
mua acc1177

350.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 74

Vàng: 13800

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1106 - Acc Vip 2
mua acc1106

330.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 74

Vàng: 1338

Điểm ngọc: 63

Vàng II

Acc #1120 - Acc Vip 2
mua acc1120

320.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 65

Vàng: 1622

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Nạp thẻ tại đây