Người dùng 74368 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74367 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74366 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74365 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74364 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74363 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74359 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74358 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74356 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74355 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74354 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 74353 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74352 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74350 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-80%
Acc #1002 - Shop Liên Quân
mua acc1002

250.000đ 50.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 39

Vàng: 9000

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim I

-50%
Acc #990 - Shop Liên Quân
mua acc990

480.000đ 240.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 30

Vàng: 640000

Bảng ngọc: 3

Vàng II

-50%
Acc #991 - Shop Liên Quân
mua acc991

460.000đ 230.000đ

Tướng: 37

Trang phục: 39

Vàng: 600

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

-50%
Acc #992 - Shop Liên Quân
mua acc992

500.000đ 250.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 37

Vàng: 11500

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #993 - Shop Liên Quân
mua acc993

500.000đ 250.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 36

Vàng:

Bảng ngọc: 3

Vàng IV

-50%
Acc #953 - Shop Liên Quân
mua acc953

2.000.000đ 1.000.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 97

Vàng: 500

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

-60%
Acc #954 - Shop Liên Quân
mua acc954

3.000.000đ 1.200.000đ

Tướng: 76

Trang phục: 115

Vàng: 18600

Bảng ngọc: 3

Vàng III

Acc #833 - Shop Liên Quân
mua acc833

1.750.000đ

Tướng: 79

Trang phục: 152

Vàng: 28000

Bảng ngọc: 6

Vàng IV

Acc #985 - Shop Liên Quân
mua acc985

1.500.000đ

Tướng: 76

Trang phục: 141

Vàng: 300

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim III

Acc #986 - Shop Liên Quân
mua acc986

1.000.000đ

Tướng: 70

Trang phục: 107

Vàng: 10800

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim III

Acc #834 - Shop Liên Quân
mua acc834

900.000đ

Tướng: 69

Trang phục: 103

Vàng: 38000

Bảng ngọc: 6

Kim Cương IV

Acc #988 - Shop Liên Quân
mua acc988

625.000đ

Tướng: 68

Trang phục: 66

Vàng: 1600

Bảng ngọc: 3

Cao Thủ

Acc #838 - Shop Liên Quân
mua acc838

550.000đ

Tướng: 44

Trang phục: 55

Vàng: 2000

Bảng ngọc: 6

Vàng IV

Acc #835 - Shop Liên Quân
mua acc835

550.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 47

Vàng: 2000

Bảng ngọc: 6

Vàng I

Acc #836 - Shop Liên Quân
mua acc836

525.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 42

Vàng: 7000

Bảng ngọc: 6

Vàng III

Acc #592 - Shop Liên Quân
mua acc592

500.000đ

Tướng: 48

Trang phục: 35

Vàng: 700

Bảng ngọc: 0

Vàng III

Nạp thẻ tại đây