Người dùng 74367 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74366 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74365 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74364 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74363 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74359 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74358 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74356 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74355 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74354 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 74353 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74352 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74350 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74348 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-50%
Acc #1008 - Shop Liên Quân
mua acc1008

600.000đ 300.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 82

Vàng: 12500

Bảng ngọc: 3

Kim Cương I

-50%
Acc #1018 - Shop Liên Quân
mua acc1018

100.000đ 50.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 27

Vàng: 1800

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #1017 - Shop Liên Quân
mua acc1017

300.000đ 150.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 43

Vàng: 2500

Bảng ngọc: 3

Vàng IV

-50%
Acc #1019 - Shop Liên Quân
mua acc1019

100.000đ 50.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 24

Vàng: 1400

Bảng ngọc: 3

Kim Cương V

-50%
Acc #1004 - Shop Liên Quân
mua acc1004

300.000đ 150.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 33

Vàng: 7900

Bảng ngọc: 3

Vàng II

-50%
Acc #1005 - Shop Liên Quân
mua acc1005

300.000đ 150.000đ

Tướng: 52

Trang phục: 47

Vàng: 2300

Bảng ngọc: 3

Vàng I

-50%
Acc #1014 - Shop Liên Quân
mua acc1014

300.000đ 150.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 40

Vàng: 13000

Bảng ngọc: 3

Kim Cương III

-50%
Acc #1013 - Shop Liên Quân
mua acc1013

100.000đ 50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 23

Vàng: 16900

Bảng ngọc: 2

Vàng I

-80%
Acc #999 - Shop Liên Quân
mua acc999

500.000đ 100.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 40

Vàng: 444

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim I

-80%
Acc #1000 - Shop Liên Quân
mua acc1000

250.000đ 50.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 51

Vàng: 7900

Bảng ngọc: 3

Vàng II

-75%
Acc #995 - Shop Liên Quân
mua acc995

200.000đ 50.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 25

Vàng: 2700

Bảng ngọc: 2

Vàng III

-75%
Acc #996 - Shop Liên Quân
mua acc996

200.000đ 50.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 21

Vàng: 12000

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim II

-75%
Acc #998 - Shop Liên Quân
mua acc998

400.000đ 100.000đ

Tướng: 39

Trang phục: 31

Vàng: 9600

Bảng ngọc: 3

Vàng II

-75%
Acc #994 - Shop Liên Quân
mua acc994

200.000đ 50.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 23

Vàng: 35700

Bảng ngọc: 3

Đồng I

-80%
Acc #1001 - Shop Liên Quân
mua acc1001

1.000.000đ 200.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 47

Vàng: 12800

Bảng ngọc: 3

Cao Thủ

-75%
Acc #997 - Shop Liên Quân
mua acc997

400.000đ 100.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 35

Vàng: 300

Bảng ngọc: 3

Vàng III

Nạp thẻ tại đây