Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1133 - Acc Đại Gia
mua acc1133

400.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 76

Vàng: 2300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Acc #1179 - Acc Vip 2
mua acc1179

400.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 59

Vàng: 13375

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1173 - Acc Vip 2
mua acc1173

360.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 74

Vàng: 1817

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1119 - Acc Vip 2
mua acc1119

350.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 70

Vàng: 115

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Acc #1127 - Acc Vip 2
mua acc1127

350.000đ

Tướng: 65

Trang phục: 67

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1134 - Acc Vip 2
mua acc1134

350.000đ

Tướng: 50

Trang phục: 79

Vàng: 13677

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1135 - Acc Vip 2
mua acc1135

350.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 67

Vàng: 1121

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

Acc #1169 - Acc Vip 2
mua acc1169

350.000đ

Tướng: 68

Trang phục: 66

Vàng: 1600

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

Acc #1176 - Acc Vip 2
mua acc1176

350.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 72

Vàng: 5653

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1177 - Acc Vip 2
mua acc1177

350.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 74

Vàng: 13800

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1106 - Acc Vip 2
mua acc1106

330.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 74

Vàng: 1338

Điểm ngọc: 63

Vàng II

Acc #1120 - Acc Vip 2
mua acc1120

320.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 65

Vàng: 1622

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1107 - Acc Vip 2
mua acc1107

310.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 71

Vàng: 12000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1114 - Acc Vip 2
mua acc1114

310.000đ

Tướng: 59

Trang phục: 69

Vàng: 4500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

Acc #1104 - Acc Vip 2
mua acc1104

300.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 66

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

Acc #1105 - Acc Vip 2
mua acc1105

300.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 61

Vàng: 15300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

Nạp thẻ tại đây