lien quan random 6k
lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #3605 - Shop Liên Quân
mua acc3605

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 3

Vàng: 9963

Điểm ngọc: 69

Đồng

kich hoat Acc #3606 - Shop Liên Quân
mua acc3606

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 10

Vàng: 5229

Điểm ngọc: 51

Bạch Kim

kich hoat Acc #3607 - Shop Liên Quân
mua acc3607

150,000đ

Tướng: 18

Trang phục: 11

Vàng: 19673

Điểm ngọc: 63

Vàng

kich hoat Acc #3608 - Shop Liên Quân
mua acc3608

150,000đ

Tướng: 18

Trang phục: 5

Vàng: 7861

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #3609 - Shop Liên Quân
mua acc3609

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 3

Vàng: 1959

Điểm ngọc: 77

Bạc

kich hoat Acc #3611 - Shop Liên Quân
mua acc3611

150,000đ

Tướng: 19

Trang phục: 4

Vàng: 546

Điểm ngọc: 65

Bạch Kim