Người dùng 74363 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74360 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74359 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74358 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74356 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74355 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74354 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 74353 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74352 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74351 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74350 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74348 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74347 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 74346 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74345 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 74344 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-50%
Acc #1029 - Shop Liên Quân
mua acc1029

200.000đ 100.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 39

Vàng: 7400

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #958 - Shop Liên Quân
mua acc958

400.000đ 200.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 29

Vàng: 1200

Bảng ngọc: 3

Vàng I

-50%
Acc #1028 - Shop Liên Quân
mua acc1028

2.000.000đ 1.000.000đ

Tướng: 78

Trang phục: 124

Vàng: 1700

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #1023 - Shop Liên Quân
mua acc1023

400.000đ 200.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 56

Vàng: 9100

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #1031 - Shop Liên Quân
mua acc1031

600.000đ 300.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 82

Vàng: 12500

Bảng ngọc: 4

Bạch Kim I

-50%
Acc #1022 - Shop Liên Quân
mua acc1022

200.000đ 100.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 24

Vàng: 800

Bảng ngọc: 3

Vàng I

-65%
Acc #1003 - Shop Liên Quân
mua acc1003

6.000.000đ 2.100.000đ

Tướng: 81

Trang phục: 191

Vàng: 54300

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim II

-65%
Acc #955 - Shop Liên Quân
mua acc955

5.000.000đ 1.750.000đ

Tướng: 82

Trang phục: 159

Vàng: 71000

Bảng ngọc: 3

Cao Thủ

-60%
Acc #952 - Shop Liên Quân
mua acc952

4.000.000đ 1.600.000đ

Tướng: 80

Trang phục: 159

Vàng: 17500

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim IV

-50%
Acc #948 - Shop Liên Quân
mua acc948

1.800.000đ 900.000đ

Tướng: 70

Trang phục: 82

Vàng: 19800

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #949 - Shop Liên Quân
mua acc949

1.500.000đ 750.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 72

Vàng: 5600

Bảng ngọc: 3

Bạc I

-40%
Acc #951 - Shop Liên Quân
mua acc951

1.000.000đ 600.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 71

Vàng: 20500

Bảng ngọc: 3

Kim Cương IV

-40%
Acc #950 - Shop Liên Quân
mua acc950

800.000đ 480.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 64

Vàng: 500

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

-30%
Acc #957 - Shop Liên Quân
mua acc957

600.000đ 420.000đ

Tướng: 62

Trang phục: 39

Vàng: 5500

Bảng ngọc: 3

Vàng II

-30%
Acc #956 - Shop Liên Quân
mua acc956

500.000đ 350.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 36

Vàng:

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim IV

-50%
Acc #1007 - Shop Liên Quân
mua acc1007

600.000đ 300.000đ

Tướng: 60

Trang phục: 56

Vàng: 1300

Bảng ngọc: 3

Bạch Kim V

Nạp thẻ tại đây