Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 210,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 80,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95550 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 95564 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-50%
Acc #1198 - Acc Thanh Lý
mua acc1198

200.000đ 100.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 39

Vàng: 9000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

-50%
Acc #1201 - Acc Thanh Lý
mua acc1201

200.000đ 100.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 39

Vàng: 7400

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-50%
Acc #1195 - Acc Thanh Lý
mua acc1195

140.000đ 70.000đ

Tướng: 43

Trang phục: 27

Vàng: 32600

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-50%
Acc #1197 - Acc Thanh Lý
mua acc1197

140.000đ 70.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 29

Vàng: 1200

Điểm ngọc: 90

Vàng I

-50%
Acc #1262 - Acc Ngon
mua acc1262

140.000đ 70.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 30

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

-50%
Acc #1271 - Acc Ngon
mua acc1271

140.000đ 70.000đ

Tướng: 41

Trang phục: 34

Vàng: 7400

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-50%
Acc #1274 - Acc Ngon Rẻ
mua acc1274

140.000đ 70.000đ

Tướng: 46

Trang phục: 24

Vàng: 1400

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

-50%
Acc #1281 - Acc Ngon
mua acc1281

140.000đ 70.000đ

Tướng: 42

Trang phục: 29

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-50%
Acc #1287 - Acc Giá Rẻ
mua acc1287

140.000đ 70.000đ

Tướng: 44

Trang phục: 32

Vàng: 1300

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-50%
Acc #1194 - Acc Thanh Lý
mua acc1194

100.000đ 50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 27

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-50%
Acc #1261 - Acc Ngon
mua acc1261

100.000đ 50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 25

Vàng: 15000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-50%
Acc #1263 - Acc Ngon
mua acc1263

100.000đ 50.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 23

Vàng: 3000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-50%
Acc #1268 - Acc Vip
mua acc1268

100.000đ 50.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 9700

Điểm ngọc: 90

Chưa xác định

-50%
Acc #1273 - Acc Ngon Rẻ
mua acc1273

100.000đ 50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 21

Vàng: 9900

Điểm ngọc: 83

Vàng I

-50%
Acc #1276 - Acc Ngon Rẻ
mua acc1276

100.000đ 50.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 26

Vàng: 21000

Điểm ngọc: 77

Vàng IV

-50%
Acc #1277 - Acc Ngon Rẻ
mua acc1277

100.000đ 50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 26

Vàng: 16900

Điểm ngọc: 63

Bạch Kim III

Nạp thẻ tại đây