lien quan random 6k
lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #3535 - Shop Liên Quân
mua acc3535

150,000đ

Tướng: 17

Trang phục: 4

Vàng: 5948

Điểm ngọc: 85

Kim Cương

kich hoat Acc #3536 - Shop Liên Quân
mua acc3536

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 8

Vàng: 14449

Điểm ngọc: 66

Vàng

kich hoat Acc #3537 - Shop Liên Quân
mua acc3537

150,000đ

Tướng: 18

Trang phục: 10

Vàng: 516

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #3538 - Shop Liên Quân
mua acc3538

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 9

Vàng: 4450

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim

kich hoat Acc #3539 - Shop Liên Quân
mua acc3539

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 2

Vàng: 806

Điểm ngọc: 74

Bạc

kich hoat Acc #3540 - Shop Liên Quân
mua acc3540

150,000đ

Tướng: 17

Trang phục: 11

Vàng: 3591

Điểm ngọc: 64

Vàng

kich hoat Acc #3542 - Shop Liên Quân
mua acc3542

150,000đ

Tướng: 17

Trang phục: 4

Vàng: 580

Điểm ngọc: 71

Vàng

kich hoat Acc #3543 - Shop Liên Quân
mua acc3543

150,000đ

Tướng: 18

Trang phục: 9

Vàng: 12267

Điểm ngọc: 69

Kim Cương

kich hoat Acc #3544 - Shop Liên Quân
mua acc3544

150,000đ

Tướng: 12

Trang phục: 2

Vàng: 4758

Điểm ngọc: 52

Bạc

kich hoat Acc #3545 - Shop Liên Quân
mua acc3545

150,000đ

Tướng: 15

Trang phục: 4

Vàng: 3547

Điểm ngọc: 70

Vàng

kich hoat Acc #3546 - Shop Liên Quân
mua acc3546

150,000đ

Tướng: 18

Trang phục: 7

Vàng: 6505

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #3547 - Shop Liên Quân
mua acc3547

150,000đ

Tướng: 16

Trang phục: 6

Vàng: 6032

Điểm ngọc: 76

Bạch Kim

kich hoat Acc #3548 - Shop Liên Quân
mua acc3548

150,000đ

Tướng: 19

Trang phục: 9

Vàng: 13861

Điểm ngọc: 86

Bạch Kim

kich hoat Acc #3549 - Shop Liên Quân
mua acc3549

150,000đ

Tướng: 16

Trang phục: 5

Vàng: 7105

Điểm ngọc: 74

Kim Cương

kich hoat Acc #3550 - Shop Liên Quân
mua acc3550

150,000đ

Tướng: 17

Trang phục: 14

Vàng: 10328

Điểm ngọc: 86

Bạch Kim

kich hoat Acc #3551 - Shop Liên Quân
mua acc3551

150,000đ

Tướng: 17

Trang phục: 17

Vàng: 7389

Điểm ngọc: 67

Kim Cương