lien quan random 6k
lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #3502 - Shop Liên Quân
mua acc3502

200,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 10

Vàng: 13201

Điểm ngọc: 78

Kim Cương

kich hoat Acc #3503 - Shop Liên Quân
mua acc3503

200,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 5

Vàng: 7281

Điểm ngọc: 49

Bạch Kim

kich hoat Acc #3505 - Shop Liên Quân
mua acc3505

200,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 17

Vàng: 8711

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #3511 - Shop Liên Quân
mua acc3511

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 27

Vàng: 328

Điểm ngọc: 71

Kim Cương

kich hoat Acc #3512 - Shop Liên Quân
mua acc3512

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 17

Vàng: 451

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #3513 - Shop Liên Quân
mua acc3513

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 17

Vàng: 10611

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #3514 - Shop Liên Quân
mua acc3514

200,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 5

Vàng: 11899

Điểm ngọc: 84

Vàng

kich hoat Acc #3515 - Shop Liên Quân
mua acc3515

200,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 15

Vàng: 1860

Điểm ngọc: 64

Bạch Kim

kich hoat Acc #3516 - Shop Liên Quân
mua acc3516

200,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 13

Vàng: 9356

Điểm ngọc: 75

Bạch Kim

kich hoat Acc #3517 - Shop Liên Quân
mua acc3517

200,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 6

Vàng: 4924

Điểm ngọc: 64

Kim Cương

kich hoat Acc #3518 - Shop Liên Quân
mua acc3518

200,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 11

Vàng: 15240

Điểm ngọc: 65

Vàng

kich hoat Acc #3519 - Shop Liên Quân
mua acc3519

200,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 23

Vàng: 272

Điểm ngọc: 81

Bạch Kim

kich hoat Acc #3520 - Shop Liên Quân
mua acc3520

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 32

Vàng: 2202

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #3521 - Shop Liên Quân
mua acc3521

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 29

Vàng: 3854

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #3527 - Shop Liên Quân
mua acc3527

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 17

Vàng: 1686

Điểm ngọc: 73

Bạc

kich hoat Acc #3534 - Shop Liên Quân
mua acc3534

150,000đ

Tướng: 17

Trang phục: 5

Vàng: 10146

Điểm ngọc: 79

Vàng