• NẠP THẺ
Người dùng 17920 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 66328 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66328 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 56357 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66328 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66362 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65930 đã mua một tài khoản giá 50,000đ Người dùng 66332 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66332 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66328 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 66328 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 25361 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65930 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65930 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65930 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65930 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65930 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65965 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 65965 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1166 - Acc Giá Rẻ
mua acc1166

50.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 16

Vàng: 3990

Điểm ngọc: 90

Vàng I

Acc #1167 - Acc Giá Rẻ
mua acc1167

50.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 1700

Điểm ngọc: 90

Vàng III

Acc #1232 - Shop Liên Quân
mua acc1232

50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 20

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1246 - Shop Liên Quân
mua acc1246

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 32

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1251 - Shop Liên Quân
mua acc1251

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1258 - Shop Liên Quân
mua acc1258

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 11

Vàng: 3700

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1259 - Shop Liên Quân
mua acc1259

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 28

Vàng: 300

Điểm ngọc: 75

Bạc I

Nạp thẻ tại đây