Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313518 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 312658 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313262 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313159 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313159 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313159 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313159 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 313159 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-50%
Acc #1191 - Acc Thanh Lý
mua acc1191

60.000đ 30.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 18

Vàng: 5700

Điểm ngọc: 3

Bạch Kim V

-50%
Acc #1193 - Acc Thanh Lý
mua acc1193

60.000đ 30.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 20

Vàng: 3000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

Acc #1004 - Acc Giá Rẻ
mua acc1004

20.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 12

Vàng: 1900

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1005 - Acc Giá Rẻ
mua acc1005

20.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 15

Vàng: 13000

Điểm ngọc: 90

Vàng III

Acc #1007 - Acc Giá Rẻ
mua acc1007

20.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 8

Vàng: 7000

Điểm ngọc: 76

Vàng III

Nạp thẻ tại đây