Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95774 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95349 đã mua một tài khoản giá 210,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 300,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 80,000đ Người dùng 95521 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95550 đã mua một tài khoản giá 100,000đ Người dùng 95564 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 95644 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
Acc #1219 - Shop Liên Quân
mua acc1219

50.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 16

Vàng: 400

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1232 - Shop Liên Quân
mua acc1232

50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 20

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1233 - Shop Liên Quân
mua acc1233

50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 29

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạc III

Acc #1241 - Shop Liên Quân
mua acc1241

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 19

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1242 - Shop Liên Quân
mua acc1242

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 20

Vàng: 2200

Điểm ngọc: 90

Vàng III

Acc #1244 - Shop Liên Quân
mua acc1244

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 30

Vàng: 700

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1246 - Shop Liên Quân
mua acc1246

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 32

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1247 - Shop Liên Quân
mua acc1247

50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 31

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1249 - Shop Liên Quân
mua acc1249

50.000đ

Tướng: 33

Trang phục: 37

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1251 - Shop Liên Quân
mua acc1251

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1255 - Shop Liên Quân
mua acc1255

50.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 21

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Bạc III

Acc #1256 - Shop Liên Quân
mua acc1256

50.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 23

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Vàng II

Acc #1258 - Shop Liên Quân
mua acc1258

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 11

Vàng: 3700

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1259 - Shop Liên Quân
mua acc1259

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 28

Vàng: 300

Điểm ngọc: 75

Bạc I

Acc #1009 - Acc Giá Rẻ
mua acc1009

40.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 13500

Điểm ngọc: 60

Vàng IV

Acc #1012 - Acc Giá Rẻ
mua acc1012

40.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 24

Vàng: 3800

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

Nạp thẻ tại đây