Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 202313 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 202313 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-50%
Acc #1199 - Acc Thanh Lý
mua acc1199

100.000đ 50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 21

Vàng: 9900

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

-50%
Acc #1202 - Acc Thanh Lý
mua acc1202

100.000đ 50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 19

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

Acc #1213 - Shop Liên Quân
mua acc1213

50.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 24

Vàng: 1000

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

Acc #1232 - Shop Liên Quân
mua acc1232

50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 20

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Vàng IV

Acc #1241 - Shop Liên Quân
mua acc1241

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 19

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1244 - Shop Liên Quân
mua acc1244

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 30

Vàng: 700

Điểm ngọc: 90

Bạc II

Acc #1248 - Shop Liên Quân
mua acc1248

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 39

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1251 - Shop Liên Quân
mua acc1251

50.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1255 - Shop Liên Quân
mua acc1255

50.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 21

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Bạc III

Acc #1258 - Shop Liên Quân
mua acc1258

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 11

Vàng: 3700

Điểm ngọc: 90

Bạc I

Acc #1259 - Shop Liên Quân
mua acc1259

50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 28

Vàng: 300

Điểm ngọc: 75

Bạc I

-50%
Acc #1261 - Acc Ngon
mua acc1261

100.000đ 50.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 25

Vàng: 15000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim V

-50%
Acc #1263 - Acc Ngon
mua acc1263

100.000đ 50.000đ

Tướng: 36

Trang phục: 23

Vàng: 3000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim IV

-50%
Acc #1266 - Acc Ngon Giảm Giá
mua acc1266

100.000đ 50.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 18

Vàng: 700

Điểm ngọc: 77

Vàng III

-50%
Acc #1268 - Acc Vip
mua acc1268

100.000đ 50.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 9700

Điểm ngọc: 90

Chưa xác định

-50%
Acc #1273 - Acc Ngon Rẻ
mua acc1273

100.000đ 50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 21

Vàng: 9900

Điểm ngọc: 83

Vàng I

Nạp thẻ tại đây