Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 204124 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 173427 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 220213 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 202313 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 202313 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ Người dùng 174523 đã mua một tài khoản giá 9,000đ
-50%
Acc #1312 - Acc Vip
mua acc1312

400.000đ 200.000đ

Tướng: 57

Trang phục: 67

Vàng: 12000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

-50%
Acc #1314 - Acc Vip
mua acc1314

100.000đ 50.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 30

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

-50%
Acc #1311 - Acc Giảm Giá
mua acc1311

200.000đ 100.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 37

Vàng: 7400

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

-50%
Acc #1315 - Acc Vip
mua acc1315

100.000đ 50.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 31

Vàng: 1000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim I

-50%
Acc #1310 - Acc Giảm Giá
mua acc1310

400.000đ 200.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 75

Vàng: 7400

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

-50%
Acc #1308 - Acc Ngon Rẻ
mua acc1308

100.000đ 50.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 30

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

-50%
Acc #1294 - Acc Ngon Giảm Giá
mua acc1294

200.000đ 100.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 44

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

-50%
Acc #1306 - Acc Ngon Giảm Giá
mua acc1306

100.000đ 50.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 36

Vàng: 900

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

-60%
Acc #1291 - Acc Siêu Vip
mua acc1291

6.000.000đ 2.400.000đ

Tướng: 86

Trang phục: 239

Vàng: 23600

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

-50%
Acc #1298 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc1298

1.000.000đ 500.000đ

Tướng: 76

Trang phục: 94

Vàng: 2500

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

-50%
Acc #1305 - Acc Ngon Giá Rẻ
mua acc1305

400.000đ 200.000đ

Tướng: 53

Trang phục: 43

Vàng: 6000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

-50%
Acc #1296 - Acc Ngon
mua acc1296

200.000đ 100.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 48

Vàng: 2500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

-50%
Acc #1309 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc1309

800.000đ 400.000đ

Tướng: 69

Trang phục: 95

Vàng: 4900

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim II

-50%
Acc #1292 - Acc Ngon Giảm Giá
mua acc1292

400.000đ 200.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 58

Vàng: 35300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương V

-50%
Acc #1297 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc1297

600.000đ 300.000đ

Tướng: 55

Trang phục: 85

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-50%
Acc #1299 - Shop Liên Quân
mua acc1299

300.000đ 150.000đ

Tướng: 51

Trang phục: 44

Vàng: 6200

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Nạp thẻ tại đây